A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye T) cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 1/2017 AB határozat

  az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadott, a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény 7. § (4) bekezdése, valamint a 12. § (2) bekezdése a) és c) pontjai alaptörvény-ellenességének megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2017.01.17-tól
 • 24/2016 AB határozat

  a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 15. §-a, 26. §-a, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 6-28. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2016.12.12-tól
 • 16/2015 AB határozat

  az Országgyűlés 2015. április 28-ai ülésnapján elfogadott, de még ki nem hirdetett, az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény egyes rendelkezései alaptörvényellenességének megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.06.05-tól
 • 13/2013 AB határozat

  bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség és alkotmányos követelmény megállapításáról

  http://njt.hu/
 • 33/2012 AB határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 193/2010 AB határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 55/2010 AB határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 31/2001 AB határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 1/1999 AB határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/