A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye XXVIII.cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 2012. évi C. törvény 1.§

  a Büntető Törvénykönyvről

  http://njt.hu/
 • 2012. évi II. törvény 4.§

  a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

  http://njt.hu/
 • 1993. évi XXXI. törvény 2.§

  az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről

  http://njt.hu/
 • 24/2021 AB határozat

  a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 187. § (1) bekezdés b) pontjával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.07.21-tól
 • 3/2019 AB határozat

  a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 353/A. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2019.03.07-tól
 • 16/2014 AB határozat

  a jogerős határozattal kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés végrehajthatóságának elévüléséről szóló 2/2013. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.05.22-tól
 • 36/2013 AB határozat

  a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény egyes rendelkezései, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének és nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2013.12.05-tól
 • 32/2008 AB határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 58/1998 OGY határozat mell.

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/