A keresés eredménye
 • 1996. évi LXXXI. törvény 4.§,22/C.§

  a társasági adóról és az osztalékadóról

  http://njt.hu/
 • 275/2022 Korm. rendelet

  a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2022.07.30-tól
 • 39/2019 Korm. rendelet

  a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2019.03.08-tól
 • 318/2018 Korm. rendelet

  a filmalkotások és a látvány-csapatsportok társasági adón keresztül történő támogatási keretösszegének megállapításáról, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2019.01.01-tól
 • 107/2011 Korm. rendelet

  a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

  http://njt.hu/
 • 1/2016 NAV válasz

  A látvány-csapatsport támogatásának adókedvezményét érintő módosítások

  http://njt.hu/ Hatályos: 2016.01.21-tól
 • 56/2014 NAV válasz

  Látvány-csapatsport támogatása utáni adókedvezmény igénybevételére biztosított időtartam

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.07.25-tól
 • 13/2015 NAV tájékoztató

  Látvány-csapatsport támogatásához kapcsolódó adókedvezmény módosított összegben

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.06.22-tól
 • 1824/2018 Korm. határozat

  a filmalkotások és a látvány-csapatsportok társasági adón keresztül történő támogatási keretösszegének megállapításáról, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 318/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet végrehajtásához kapcsolódó egyes intézkedésekről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.12.27-tól
 • 2016/2015 Korm. határozat

  a MOB által kiemelt sportágak sportlétesítmény-fejlesztésének támogatásával, valamint az egyes kiemelt sportegyesületek sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati feladatok változásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.12.29-tól