A keresés eredménye
 • 2004. évi I. törvény 56-62.§

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 1996. évi LXXXI. törvény 4.§,22/C.§

  a társasági adóról és az osztalékadóról

  http://njt.hu/
 • 275/2022 Korm. rendelet

  a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2022.07.30-tól
 • 565/2020 Korm. rendelet

  a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekről és az azokhoz kapcsolódó költségvetési támogatásokról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.12.16-tól
 • 303/2019 Korm. rendelet

  a sportakadémiákról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2019.12.13-tól
 • 39/2019 Korm. rendelet

  a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2019.03.08-tól
 • 318/2018 Korm. rendelet

  a filmalkotások és a látvány-csapatsportok társasági adón keresztül történő támogatási keretösszegének megállapításáról, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2019.01.01-tól
 • 474/2016 Korm. rendelet

  az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2016.12.28-tól
 • 255/2014 Korm. rendelet 95-97.§

  a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.10.11-tól
 • 107/2011 Korm. rendelet

  a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

  http://njt.hu/