A keresés eredménye
 • 2015. évi CXLIII. törvény

  a közbeszerzésekről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.11.01-tól
 • 321/2015 Korm. rendelet

  a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.11.01-tól
 • 308/2015 Korm. rendelet

  a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.11.01-tól
 • 44/2015 MvM rendelet

  a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.11.02-tól
 • 9/2020 AB határozat

  a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 152. § (2a) bekezdésére és a 197. § (10) bekezdésére vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.05.28-tól
 • 35/2019 AB határozat

  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 197. § (7) bekezdés második mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról, megsemmisítéséről és alkalmazásának a folyamatban lévő ügyekből való kizárásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.12.31-tól
 • 1118/2023 Korm. határozat

  a közbeszerzésekben a verseny szintjének növelését célzó intézkedésekről (2023-2026) szóló cselekvési tervről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2023.03.31-tól