A keresés eredménye
 • 2015. évi CXLIII. törvény

  a közbeszerzésekről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.11.01-tól
 • 357/2022 Korm. rendelet

  a közbeszerzési eljárás veszélyhelyzeti eltérő szabályairól

  http://njt.hu/ Hatályos: 2022.09.19-tól
 • 322/2015 Korm. rendelet

  az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.11.01-tól
 • 321/2015 Korm. rendelet

  a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.11.01-tól
 • 310/2015 Korm. rendelet

  a tervpályázati eljárásokról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.11.01-tól
 • 308/2015 Korm. rendelet

  a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.11.01-tól
 • 272/2014 Korm. rendelet 98-109.§

  a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.11.06-tól
 • 44/2015 MvM rendelet

  a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.11.02-tól
 • 35/2019 AB határozat

  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 197. § (7) bekezdés második mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról, megsemmisítéséről és alkalmazásának a folyamatban lévő ügyekből való kizárásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.12.31-tól
 • 1453/2021 Korm. határozat 5-6.pont

  egyes építésgazdasági intézkedésekről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.07.08-tól