A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye XIII.cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 36-36/A.§

  a nemzetközi magánjogról

  http://njt.hu/
 • 2017. évi XXVIII. törvény 64-65.§

  a nemzetközi magánjogról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.01.01-tól
 • 2015. évi LXXI. törvény

  a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.06.19-tól
 • 2013. évi CLXXVII. törvény 57-65.§

  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

  http://njt.hu/
 • 2013. évi V. törvény 7:1-7:100.§

  a Polgári Törvénykönyvről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.03.15-tól
 • 5/2016 KKM közlemény

  a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításról szóló 2015. évi LXXI. törvény 11. § (4) bekezdésében meghatározott időpont, valamint az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezményéhez tett nyilatkozatok visszavonásának hatályosulása naptári napjának megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2016.02.29-tól
 • 5/2016 AB határozat

  a Fővárosi Törvényszék 43.Pf.634.260/2014/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2016.03.01-tól
 • 43/2012 AB határozat

  a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 7. § és 8. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/
 • 31/2012 AB határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/