A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye XIX.cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 1993. évi III. törvény 33-37/C.§, 134/B.§, 140/G.§

  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

  http://njt.hu/
 • 63/2006 Korm. rendelet 15-18.§

  a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

  http://njt.hu/
 • 103/2013 Főv.Kgy. rendelet 8.§

  a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

  http://njt.hu/
 • 5008/2013 KÖT határozat

  Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelete 16. § (8) bekezdés e) pontjának, 17. § (1) bekezdés e) pontjának, valamint 18. § (2) bekezdés e) pontja egyes rendelkezéseinek megsemmisítéséről

  http://njt.hu/
 • 5051/2012 KÖT határozat

  Érpatak Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2012. (VII. 10.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek megsemmisítéséről

  http://njt.hu/
 • 5046/2012 KÖT határozat

  Gyöngyöspata Község Önkormányzatának Képviselő-testülete törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

  http://njt.hu/
 • 30/2017 AB határozat

  a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (4a) bekezdésének b) pontja, illetve az 1. § (4b), (4f) és (4g) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2017.11.14-tól