A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye XXVIII.cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 2021. évi CXXX. törvény 6.§

  a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2022.03.01-tól
 • 2017. évi XC. törvény

  a büntetőeljárásról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.07.01-tól
 • 2012. évi CCXXIII. törvény 7-35.§

  a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról

  http://njt.hu/
 • 28/2022 AB határozat

  az Országgyűlés 2022. október 3-i ülésnapján T/706. számú törvényjavaslatként benyújtott, a kondicionalitási eljárással összefüggésben a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról szóló elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény 1. §-ának vizsgálatáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2022.11.08-tól
 • 9/2022 AB határozat

  a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 810. §-ával kapcsolatos mulasztás megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2022.05.25-tól
 • 26/2021 AB határozat

  a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 503. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.08.11-tól
 • 10/2021 AB határozat

  a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 298. § (2) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.04.08-tól
 • 6/2020 AB határozat

  a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 870. § (3) bekezdés " , fellebbezés" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a Kúria Bhar.I.690/2018/12. számú ítéletével befejezett büntetőeljárás felülvizsgálatának elrendeléséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.03.03-tól
 • 2/2020 AB határozat

  a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 869. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.01.02-tól