A keresés eredménye
 • 2014. évi LXXXVIII. törvény

  a biztosítási tevékenységről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2016.01.01-tól
 • 2013. évi V. törvény 6:439-6:457.§

  a Polgári Törvénykönyvről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.03.15-tól
 • 436/2016 Korm. rendelet

  a biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2017.01.01-tól
 • 314/2015 Korm. rendelet

  a biztosítási és a viszontbiztosítási tevékenységhez kapcsolódó fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentéssel összefüggő részletszabályokról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2016.01.01-tól
 • 43/2015 Korm. rendelet

  a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.04.01-tól
 • 55/2015 MNB rendelet

  a teljes költségmutató számításáról és közzétételéről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2016.01.01-tól
 • 28/2015 NGM rendelet

  a biztosítóban az élet- és nem-életbiztosítási ágak elkülönítésének módjáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2016.01.01-tól
 • 2/2019 PM rendelet

  a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek nyújtandó tájékoztatás formájáról és tartalmáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2019.07.01-tól