A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye XXI.cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 5/2021 AB határozat

  az Országgyűlés 2020. december 15-i ülésnapján elfogadott, az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény 49. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.02.09-tól
 • 4/2019 AB határozat

  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. § (1) bekezdésével, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38/A. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdéséből és XXI. cikk (1) bekezdéséből fakadó mulasztás megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2019.03.07-tól
 • 17/2018 AB határozat

  a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2/A. § (1) bekezdés a) pontjának " , vagy" szövegrésze, b) pontja, (2)-(8) bekezdései, továbbá az 1. melléklet 1. pontja első mondata "és a 2. pontban" szövegrésze, valamint az 1. melléklet 2. pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.10.10-tól
 • 13/2018 AB határozat

  a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvény 1. §-a és 4. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.09.04-tól
 • 16/2015 AB határozat

  az Országgyűlés 2015. április 28-ai ülésnapján elfogadott, de még ki nem hirdetett, az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény egyes rendelkezései alaptörvényellenességének megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.06.05-tól
 • 44/2012 AB határozat

  a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/
 • 11/2005 AB határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 37/2000 AB határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 29/1995 AB határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/