A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye VII.cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/ Hatályos: 2013.04.01-tól
 • 2011. évi CCVI. törvény 7.§, 14-14/D.§, 34.§, mell.

  a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

  http://njt.hu/
 • 2011. évi CLI. törvény 34/A.§

  az Alkotmánybíróságról

  http://njt.hu/
 • 36/2017 AB határozat

  a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14/C. §-a szerinti eljárással kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2017.12.29-tól
 • 17/2017 AB határozat

  személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról és alkotmányjogi panasz elutasításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2017.07.18-tól
 • 23/2015 AB határozat

  a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény egyes rendelkezéseinek, továbbá az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek nemzetközi szerződésbe ütközéséről és folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.07.07-tól
 • 27/2014 AB határozat

  a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.07.23-tól
 • 6/2013 AB határozat

  a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény egyes rendelkezéseinek alaptörvény-ellenességér

  http://njt.hu/
 • 45/2012 AB határozat

  Magyarország Alaptörvénye átmeneti rendelkezései egyes cikkeinek alaptörvény-ellenességéről és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/
 • 10/2014 OGY határozat 103-106.§

  egyes házszabályi rendelkezésekről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.05.06-tól