A keresés eredménye
 • 2015. évi CXLIII. törvény

  a közbeszerzésekről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.11.01-tól
 • 357/2022 Korm. rendelet

  a közbeszerzési eljárás veszélyhelyzeti eltérő szabályairól

  http://njt.hu/ Hatályos: 2022.09.19-tól
 • 63/2022 Korm. rendelet

  az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2022.03.15-tól
 • 257/2018 Korm. rendelet

  a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2019.01.01-tól
 • 424/2017 Korm. rendelet

  az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.01.01-tól
 • 492/2015 Korm. rendelet

  a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.12.31-tól
 • 321/2015 Korm. rendelet

  a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.11.01-tól
 • 308/2015 Korm. rendelet

  a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.11.01-tól
 • 276/2014 Korm. rendelet

  a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezésről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.11.07-tól
 • 44/2015 MvM rendelet

  a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.11.02-tól