A keresés eredménye
 • 2020. évi LVIII. törvény 145-150.§

  a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.06.18-tól
 • 2017. évi I. törvény

  a közigazgatási perrendtartásról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.01.01-tól
 • 2016. évi CL. törvény 114.§

  az általános közigazgatási rendtartásról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.01.01-tól
 • 112/2021 Korm. rendelet 30-36.§

  a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.03.08-tól
 • 2/2017 KMPJE határozat

  a több kollégium ügykörét érintő eljárásjogi tárgyú elvi iránymutatásoknak az új Pp. és a Kp. hatálybalépésére tekintettel történő felülvizsgálatáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2017.11.23-tól
 • 5/2020 AB határozat

  a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 80. § (1) bekezdés második mondata szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezést elutasításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.01.29-tól
 • 1/2017 AB határozat

  az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadott, a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény 7. § (4) bekezdése, valamint a 12. § (2) bekezdése a) és c) pontjai alaptörvény-ellenességének megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2017.01.17-tól
 • 1/2022 KJE határozat

  jogegységi határozat

  http://njt.hu/ Hatályos: 2022.02.10-tól
 • 2/2020 KJE határozat

  Kúria jogegységi határozat

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.09.28-tól