A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye II-III.cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 2013. évi V. törvény 2:42.§

  a Polgári Törvénykönyvről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.03.15-tól
 • 2007. évi CLXVIII. törvény 2.mell.

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 33/2021 AB határozat

  a Kúria Knk.II.40.646/2021/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.12.22-tól
 • 7/2021 AB határozat

  a Kúria Pfv.IV.20.636/2016/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.02.19-tól
 • 6/2021 AB határozat

  Az Alkotmánybíróság 6/2021. (II. 19.) AB határozata a Kúria Pfv.IV.21.163/2018/4. számú, valamint a Fővárosi Törvényszék 70.P.22-286/2016/13. számú ítéletei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.02.19-tól
 • 13/2020 AB határozat

  a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 64. § (4) bekezdését érintő alkotmányos követelmény megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.06.22-tól
 • 19/2019 AB határozat

  a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 178/B. §-a alaptörvény-ellenessége megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról és e rendelkezés alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2019.06.18-tól
 • 8/2018 AB határozat

  a Kúria Pfv.IV.20.773/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.07.05-tól
 • 6/2018 AB határozat

  alkotmányjogi panasz elutasításáról, és a jogszerűen letelepedett nem magyar állampolgárok névváltoztatási eljárásával kapcsolatos, mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.06.27-tól