A keresés eredménye
 • 2012. évi XLV. törvény 4-5.§

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 1994. évi XLII. törvény

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 435/2012 Korm. rendelet

  a Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól

  http://njt.hu/
 • 232/2003 Korm. rendelet

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 3/2023 AB határozat

  a közfeladatot ellátó és közpénzzel gazdálkodó Magyar Export-Import Bank által kezelt, közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülő banktitok megismerhetőségével kapcsolatos, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2023.04.17-tól
 • 1486/2021 Korm. határozat

  a Gazdaság Újraindítási Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint a közepes piaci tőkeértékű vállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által módosításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.07.16-tól
 • 1185/2020 Korm. határozat

  a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar ExportImport Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő hitel-, garancia- és biztosítási konstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.04.27-tól
 • 3/2012 NGM határozat

  a Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XLV. törvény 3. § (3) bekezdése hatálybalépése naptári napjának megállapításáról

  http://njt.hu/
 • 16/1998 PM rendelet 1-4.§,1-2.mell.

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/