A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye P) cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 2016. évi CVI. törvény

  a "Földet a gazdáknak!" Programról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2016.11.05-tól
 • 2014. évi VII. törvény

  a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.03.13-tól
 • 2013. évi CCXII. törvény

  a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2013.12.14-tól
 • 2013. évi CXXII. törvény

  a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

  http://njt.hu/
 • 384/2016 Korm. rendelet 18-27.§

  az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

  http://njt.hu/ Hatályos: 2017.01.01-tól
 • 191/2014 Korm. rendelet

  a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.08.01-tól
 • 38/2014 Korm. rendelet

  a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.02.25-tól
 • 474/2013 Korm. rendelet

  az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2013.12.15-tól
 • 12/2022 AB határozat

  a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkalmazási tilalom kimondásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2022.06.02-tól