A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye B) cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 24/2022 AB határozat

  a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 95/E. § (2) bekezdését és a 95/F. § (1) bekezdését érintő alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint a Kúria Kfv.III.37.217/2021/10. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 103.K.706.640/2020/7. számú ítélete, valamint a Gazdasági Versenyhivatal VJ/8-31/2020. számú és VJ/8-21/2020. számú végzései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2022.10.26-tól
 • 2/2022 AB határozat

  az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 271. § (1) bekezdésének "és a megismételt" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkalmazási tilalom kimondásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2022.02.10-tól
 • 31/2021 AB határozat

  a kábítószer fogalmának a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 18. pont a)-b) alpontjaiban való szabályozásával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.12.01-tól
 • 9/2021 AB határozat

  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése "annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti" fordulata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdésén alapuló, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról, és az Alaptörvény XVI. cikk (1) és (2) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.03.17-tól
 • 9/2020 AB határozat

  a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 152. § (2a) bekezdésére és a 197. § (10) bekezdésére vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.05.28-tól
 • 35/2019 AB határozat

  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 197. § (7) bekezdés második mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról, megsemmisítéséről és alkalmazásának a folyamatban lévő ügyekből való kizárásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2019.12.31-tól
 • 33/2019 AB határozat

  a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény 13. § (6)-(7) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2019.11.27-tól
 • 24/2019 AB határozat

  a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 22. § (1) bekezdése, 24/A. §-a és 29. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2019.07.23-tól
 • 10/2019 AB határozat

  a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (6) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2019.03.22-tól
1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10 Következő