A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye 25.cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 2018. évi CXXX. törvény 16-24.§

  a közigazgatási bíróságokról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.01.01-tól
 • 2017. évi XC. törvény 670.§

  a büntetőeljárásról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.07.01-tól
 • 2011. évi CLXI. törvény 25.§,32-44.§

  a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

  http://njt.hu/
 • 2001. évi CIV. törvény 25.§

  a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről

  http://njt.hu/
 • 1/2013 KMJE határozat

  a Kúria jogegységi határozata

  http://njt.hu/
 • 19/2017 AB határozat

  a tizenkettedik életévet be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak értelmezéséről szóló 2/2016. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2017.07.18-tól
 • 2/2016 AB határozat

  az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem adózása szabályai egységes értelmezéséről szóló 3/2013. Közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozat alaptörvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről és a jogegységi határozat alkalmazásával meghozott, jogerős határozattal lezárt büntetőeljárások felülvizsgálatának elrendeléséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2016.02.08-tól
 • 11/2015 AB határozat

  a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része 1. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.05.14-tól
 • 13/2013 AB határozat

  bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség és alkotmányos követelmény megállapításáról

  http://njt.hu/