A keresés eredménye
 • 2020. évi LVIII. törvény 157.§

  a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.06.18-tól
 • 2006. évi V. törvény 105.§,116-118.§

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/ Hatályos: 2023.07.01-ig
 • 687/2021 Korm. rendelet

  a kényszertörlési eljárás egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.12.09-tól
 • 16/2018 AB határozat

  Az Alkotmánybíróság 16/2018. (X. 8.) AB határozata a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/C. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.10.08-tól
 • 35/2015 AB határozat

  a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 2012. március 1-jétől 2014. június 30-ig hatályos 118. § (8) bekezdésének első mondata alaptörvényellenességének megállapításáról és alkalmazhatóságának kizárásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.12.16-tól
 • 37/2013 AB határozat

  a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói indítvány elutasításáról

  http://njt.hu/