A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye XXI.cikk,P) cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 2020. évi XLIV. törvény

  a klímavédelemről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.06.10-tól
 • 2007. évi CLXVIII. törvény 2.mell.

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 2003. évi LXXXIX. törvény

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 1995. évi LIII. törvény

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 233/2023 Korm. rendelet

  a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2023.06.09-tól
 • 624/2022 Korm. rendelet

  a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2022.12.31-tól
 • 376/2020 Korm. rendelet

  a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.08.15-tól
 • 314/2005 Korm. rendelet

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 4/2019 AB határozat

  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. § (1) bekezdésével, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38/A. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdéséből és XXI. cikk (1) bekezdéséből fakadó mulasztás megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2019.03.07-tól