A keresés eredménye
 • 2021. évi CXXX. törvény 7.§

  a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2022.01.01-tól
 • 2020. évi LVIII. törvény 239.§

  a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.06.18-tól
 • 2013. évi CCXL. törvény 280-291.§

  a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.01.01-tól
 • 2012. évi II. törvény 144.§

  a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

  http://njt.hu/
 • 16/2014 AB határozat

  a jogerős határozattal kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés végrehajthatóságának elévüléséről szóló 2/2013. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.05.22-tól
 • 119/2009 AB határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 2/2013 BJE határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 4/2008 BJE határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 9/2018 IM rendelet 45-49.§, 128.§, 4.mell.

  a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.07.01-tól
 • 16/2014 IM rendelet 180.§

  a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.01.01-tól