A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye XIII.cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 23/2016 AB határozat

  a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszok elutasításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2016.12.12-tól
 • 34/2015 AB határozat

  a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/D. § (3) bekezdése szövegrészének alaptörvény-ellenessége megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyben történő alkalmazhatóságának kizárásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.12.09-tól
 • 32/2015 AB határozat

  a Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról szóló 2015. évi XXXIX. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.11.19-tól
 • 25/2015 AB határozat

  a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. §-ával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.07.21-tól
 • 18/2015 AB határozat

  az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 96. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkalmazásának kizárásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.06.15-tól
 • 20/2014 AB határozat

  a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.07.03-tól