A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye 25.cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/ Hatályos: 2019.12.13-ig
 • 2018. évi CXXX. törvény

  a közigazgatási bíróságokról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.01.01-tól
 • 2017. évi I. törvény 7-15.§

  a közigazgatási perrendtartásról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.01.01-tól
 • 2011. évi CLXI. törvény 16,19-20.§,191-193.§

  a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.04.01-ig
 • 22/2019 AB határozat

  a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény egyes rendelkezései és a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény egésze, valamint egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról, illetve visszautasításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2019.07.05-tól
 • 15/2019 AB határozat

  a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvény egésze, továbbá a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény egésze, valamint a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény egésze közjogi érvénytelenségen alapuló alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványok elutasításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2019.04.17-tól
 • 1/2017 AB határozat

  az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadott, a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény 7. § (4) bekezdése, valamint a 12. § (2) bekezdése a) és c) pontjai alaptörvény-ellenességének megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2017.01.17-tól
 • 3/2021 KPJE határozat

  a törvényszék mint elsőfokú bíróság - a közigazgatási perben hozott ítélethez kapcsolódó - végrehajtási tárgyú végzése elleni fellebbezést elbíráló bíróság meghatározásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.12.28-tól