A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye 36-39.cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 2007. évi CLXXXI. törvény

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 67/2008 Korm. rendelet

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 7/2020 AB határozat

  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3a) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.05.13-tól
 • 3/2018 AB határozat

  a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.04.20-tól
 • 8/2016 AB határozat

  az Országgyűlés 2016. március 1-jei ülésnapján elfogadott, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló ki nem hirdetett törvény 4. §-ának a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 162. § (4) és (7) bekezdéseit megállapító rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2016.04.06-tól
 • 21/2013 AB határozat

  a Fővárosi Bíróság 8.P.23.480/2011/3. számú, illetve a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.200/2011/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/
 • 1096/2003 Korm. határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 8/2009 KVVM rendelet

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 6/2009 NFGM utasítás

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/