A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye XIII.cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 2013. évi CCXII. törvény 22-26.§

  a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.03.15-tól
 • 2013. évi CLXXIV. törvény

  a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól

  http://njt.hu/
 • 2013. évi V. törvény 5:24-5:27.§

  a Polgári Törvénykönyvről

  http://njt.hu/
 • 5068/2013 KÖT határozat

  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Belső-Ferencváros rehabilitációs szabályozási tervéről és építési szabályzatáról szóló 8/2006. (III. 10.) rendelet 10. § (11) bekezdésének kapualjban, szövegrésze törvényellenességéről és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.02.18-tól
 • 5/2021 AB határozat

  az Országgyűlés 2020. december 15-i ülésnapján elfogadott, az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény 49. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.02.09-tól
 • 29/2017 AB határozat

  alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2017.10.31-tól
 • 23/2017 AB határozat

  a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (3) bekezdés "megállapítása, vagy annak" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2017.10.10-tól
 • 23/2016 AB határozat

  a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszok elutasításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2016.12.12-tól
 • 34/2015 AB határozat

  a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/D. § (3) bekezdése szövegrészének alaptörvény-ellenessége megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyben történő alkalmazhatóságának kizárásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.12.09-tól