A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye 17.cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 2012. évi V. törvény 1-19/A.§

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.05.16-tól
 • 2011. évi CXCIX. törvény 9-25.§,36-225.§

  a közszolgálati tisztviselőkről

  http://njt.hu/
 • 98/2018 Korm. rendelet

  a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.06.02-tól
 • 249/2012 Korm. rendelet

  a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról

  http://njt.hu/
 • 31/2012 Korm. rendelet

  a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról

  http://njt.hu/
 • 30/2012 Korm. rendelet

  a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről

  http://njt.hu/
 • 29/2012 Korm. rendelet

  a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

  http://njt.hu/
 • 1/2016 AB határozat

  a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 3. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazásának kizárásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2016.01.29-tól
 • 35/2012 AB határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/