A keresés eredménye
 • 2006. évi LIX. törvény 4/A.§

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/ Hatályos: 2017.06.20-tól
 • 1996. évi LXXXI. törvény 4.§,22/C.§,22/M.§

  a társasági adóról és az osztalékadóról

  http://njt.hu/
 • 275/2022 Korm. rendelet

  a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2022.07.30-tól
 • 284/2020 Korm. rendelet 25.§

  a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.06.18-tól
 • 39/2019 Korm. rendelet

  a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2019.03.08-tól
 • 318/2018 Korm. rendelet

  a filmalkotások és a látvány-csapatsportok társasági adón keresztül történő támogatási keretösszegének megállapításáról, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2019.01.01-tól
 • 107/2011 Korm. rendelet

  a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

  http://njt.hu/
 • 1/2016 NAV válasz

  A látvány-csapatsport támogatásának adókedvezményét érintő módosítások

  http://njt.hu/ Hatályos: 2016.01.21-tól
 • 61/2015 NAV válasz

  A kiegészítő sportfejlesztési támogatás részletekben történő megfizetése

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.10.21-tól
 • 28/2015 NAV válasz

  Pótlólagos kiegészítő sportfejlesztési támogatás (ön)ellenőrzés esetén

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.08.24-tól