A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye IV.cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 2017. évi XC. törvény 296-300.§

  a büntetőeljárásról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.07.01-tól
 • 100/2018 Korm. rendelet 169.§

  a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.07.01-tól
 • 16/2018 BM rendelet 1-3.§, 1.mell.

  a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.07.01-tól
 • 10/2021 AB határozat

  a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 298. § (2) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.04.07-tól
 • 9/2018 IM rendelet 95-102.§, 21-22.mell.

  a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.07.01-tól
 • 11/2018 LÜ utasítás 16-17.§

  a fiatalkorúak büntetőügyeivel kapcsolatos ügyészségi szakfeladatok ellátásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.07.01-tól
 • 9/2018 LÜ utasítás 24.§

  az előkészítő eljárással, a nyomozás felügyeletével és irányításával, valamint a befejező intézkedésekkel kapcsolatos ügyészi feladatokról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.07.01-tól