A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye P) cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 2001. évi LXIV. törvény 28-45.§

  a kulturális örökség védelméről

  http://njt.hu/
 • 68/2018 Korm. rendelet

  a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.04.10-tól
 • 10/2016 MvM rendelet

  a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás megfigyeléséhez kapcsolódó egyes eljárási szabályokról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2016.04.16-tól
 • 13/2015 MvM rendelet

  a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.03.12-tól
 • 2/2016 MvM utasítás

  a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2016.01.23-tól
 • 25/2021 AB határozat

  az Országgyűlés 2021. június 15-i ülésnapján elfogadott, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló törvény 1. §-ában foglalt 47. § (3) bekezdés a) és b) pontjai, 47. § (4) bekezdése, valamint a 48. § (2) bekezdés e) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról, és alkotmányos követelmény megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.08.11-tól
 • 36/1995 AB határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/