A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye 41.cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 2013. évi CXXXIX. törvény

  a Magyar Nemzeti Bankról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2013.09.27-tól
 • 4/2022 MNB utasítás

  a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2022.10.26-tól
 • 3/2020 MNB utasítás

  a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.06.12-tól
 • 3/2018 AB határozat

  a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.04.20-tól
 • 8/2016 AB határozat

  az Országgyűlés 2016. március 1-jei ülésnapján elfogadott, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló ki nem hirdetett törvény 4. §-ának a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 162. § (4) és (7) bekezdéseit megállapító rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2016.04.06-tól
 • 45/2019 MNB rendelet

  a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.01.01-tól
 • 19/2014 MNB rendelet

  a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.06.04-tól
 • 15/2018 OGY határozat

  a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáró

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.09.18-tól
 • 32/2015 OGY határozat

  a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.07.07-tól