A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye 24.cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 2011. évi CLI. törvény 27.§,43.§

  az Alkotmánybíróságról

  http://njt.hu/
 • 2/2016 AB határozat

  az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem adózása szabályai egységes értelmezéséről szóló 3/2013. Közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozat alaptörvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről és a jogegységi határozat alkalmazásával meghozott, jogerős határozattal lezárt büntetőeljárások felülvizsgálatának elrendeléséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2016.02.08-tól
 • 7/2013 AB határozat

  alkotmányjogi panasz elutasításáról

  http://njt.hu/