A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye Q) cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 10/2020 AB határozat

  a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontjai szerinti időtartam meghatározásával összefüggő alkotmányos követelmény megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.05.28-tól
 • 9/2018 AB határozat

  az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.07.09-tól
 • 23/2015 AB határozat

  a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény egyes rendelkezéseinek, továbbá az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek nemzetközi szerződésbe ütközéséről és folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.07.07-tól
 • 6/2014 AB határozat

  az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvénynek a 2010. évi CXXIV. törvény 1. §-ával kiegészített, 2013. december 30-ig hatályban volt 10. §-a nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapításáról és folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazásának kizárásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.02.26-tól
 • 61/2011 AB határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 53/1993 AB határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/