A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye XI.cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 2011. évi CXC. törvény

  nemzeti köznevelésről

  http://njt.hu/
 • 284/2020 Korm. rendelet 15.§

  a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.06.18-tól
 • 134/2016 Korm. rendelet

  az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2016.06.11-tól
 • 326/2013 Korm. rendelet

  a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

  http://njt.hu/
 • 229/2012 Korm. rendelet

  a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

  http://njt.hu/
 • 15/2013 EMMI rendelet

  a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2013.03.01-tól
 • 20/2012 EMMI rendelet

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 61/2016 EMMI utasítás

  a Klebelsberg Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2017.01.01-tól
 • 17/2021 AB határozat

  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2020. január 1. napját megelőzően hatályos 45. § (2) bekezdésének módosításával kapcsolatos, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.05.13-tól