A keresés eredménye
 • 2020. évi LVIII. törvény 235.§, 241.§

  a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.06.18-tól
 • 2013. évi CCXL. törvény 68.§, 310-317.§

  a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.01.01-tól
 • 2012. évi C. törvény 63.§, 69-71.§, 119.§

  a Büntető Törvénykönyvről

  http://njt.hu/
 • 2011. évi CXCIX. törvény 6.§,39.§,42.§,124.§

  a közszolgálati tisztviselőkről

  http://njt.hu/
 • 362/2016 Korm. rendelet 4.§, 11.§

  az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2017.01.01-tól
 • 58/2014 BM rendelet

  a pártfogó felügyelői és a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.01.01-tól
 • 9/2018 IM rendelet 65-66.§, 121.§

  a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.07.01-tól
 • 38/2015 IM rendelet

  a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő képesítési követelményeiről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2016.01.01-tól
 • 18/2014 IM rendelet

  büntetés-végrehajtási szervezetnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.12.30-tól
 • 16/2014 IM rendelet 139.§

  a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.01.01-tól