A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye 46.cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 2010. évi XLIII. törvény 1.§

  a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

  http://njt.hu/
 • 1995. évi CXXV. törvény

  a nemzetbiztonsági szolgálatokról

  http://njt.hu/
 • 130/2011 Korm. rendelet

  a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól

  http://njt.hu/
 • 32/2017 MvM rendelet

  az Információs Hivatal hivatásos állományával összefüggő szociális és kegyeleti gondoskodás rendjéről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2017.12.06-tól
 • 31/2017 MvM rendelet

  az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak a más keresőfoglalkozás bejelentésével, engedélyezésével, az összeférhetetlenség megszüntetésével és tilalma megszegése következményeivel kapcsolatos eljárásról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2017.11.29-tól
 • 19/2018 AB határozat

  a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 72/D. § (13) és (14) bekezdései, valamint 71. § (4) bekezdése és 72/B. § (8) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.11.12-tól
 • 12/2017 AB határozat

  a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény egyes szövegrészei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2017.06.19-tól
 • 9/2014 AB határozat

  Az Alkotmánybíróság 9/2014. (III. 21.) AB határozata az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapítása érdekében szükséges módosításról szóló 2013. évi LXXII. törvény 9. §-a és 13. §-a egyes szövegrészei, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 72/C. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.03.21-tól
 • 19/2013 AB határozat

  az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapítása érdekében szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXII. törvény 9. és 13. §-a hatálybalépésének felfüggesztéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2013.07.19-tól