A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye XIX.cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 1993. évi III. törvény 37/B.§,140/H.§

  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

  http://njt.hu/
 • 63/2006 Korm. rendelet 15-17.§,3.mell.

  a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

  http://njt.hu/
 • 62/2006 Korm. rendelet 2.§,2.mell.

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 103/2013 Főv.Kgy. rendelet 8.§

  a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

  http://njt.hu/
 • 5051/2013 KÖT határozat

  Budapest XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a telekadóról szóló 9/1991. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésének törvényességi vizsgálatáról

  http://njt.hu/
 • 5008/2013 KÖT határozat

  Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelete 16. § (8) bekezdés e) pontjának, 17. § (1) bekezdés e) pontjának, valamint 18. § (2) bekezdés e) pontja egyes rendelkezéseinek megsemmisítéséről

  http://njt.hu/
 • 5046/2012 KÖT határozat

  Gyöngyöspata Község Önkormányzatának Képviselő-testülete törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

  http://njt.hu/
 • 181/2011 AB határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 119/2009 AB határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/