A keresés eredménye
 • 2021. évi XC. törvény 6-7.§, 56.§

  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2022.01.01-tól
 • 2020. évi XC. törvény 5-7.§, 55.§

  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.01.01-tól
 • 2011. évi CXCV. törvény 32.§

  az államháztartásról

  http://njt.hu/
 • 368/2011 Korm. rendelet 37.§

  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

  http://njt.hu/
 • 1632/2022 Korm. határozat

  a Honvédelmi Minisztérium fejezet tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó feladatellátásáról és annak 2022. II. félévi forrásigényéről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2022.12.16-tól
 • 1555/2022 Korm. határozat

  a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2022.11.21-tól
 • 1423/2022 Korm. határozat

  a központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2022.09.01-tól
 • 1379/2022 Korm. határozat

  a hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2022.07.11-tól
 • 1326/2022 Korm. határozat

  a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2022.07.11-tól
 • 1323/2022 Korm. határozat

  az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2022.07.08-tól