A keresés eredménye
 • 2020. évi LVIII. törvény 165.§

  a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.06.18-tól
 • 2007. évi CXXIX. törvény 6/B.§

  a termőföld védelméről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2013.11.01-tól
 • 1997. évi LXXVIII. törvény 7-9/A.§

  az épített környezet alakításáról és védelméről

  http://njt.hu/
 • 419/2021 Korm. rendelet

  a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.07.16-tól
 • 314/2012 Korm. rendelet

  a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és atelepülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2027.07.01-ig
 • 16/2019 Főv.Kgy. rendelet

  a partnerségi egyeztetés szabályairól

  http://njt.hu/ Hatályos: 2019.04.25-tól
 • 5035/2020 KÖT határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.02.16-tól
 • 5010/2015 KÖT határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.06.05-tól
 • 1567/2015 Korm. határozat 1.mell.

  az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.09.04-tól
 • 1032/2015 Korm. határozat 9.pont

  az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.01.30-tól