A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye P) cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 2020. évi XL. törvény

  a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.07.01-tól
 • 2016. évi CVI. törvény

  a "Földet a gazdáknak!" Programról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2016.11.05-tól
 • 2014. évi VII. törvény

  a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.03.13-tól
 • 2013. évi CCXII. törvény

  a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2013.12.14-tól
 • 2013. évi CXXII. törvény

  a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

  http://njt.hu/
 • 2010. évi LXXXVII. törvény

  a Nemzeti Földalapról

  http://njt.hu/
 • 2007. évi CXXIX. törvény

  a termőföld védelméről

  http://njt.hu/
 • 560/2020 Korm. rendelet

  a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló ingatlanok állami tulajdonba kerülésével kapcsolatban a részarány-tulajdonosok kártalanításának szabályairól

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.01.01-tól
 • 384/2016 Korm. rendelet 18-27.§

  az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

  http://njt.hu/ Hatályos: 2017.01.01-tól