A keresés eredménye
 • 3/2023 JEH határozat

  a mezőgazdasági igazgatási szerv által lefolytatott földárverési eljárásban hozott döntés ellen igénybevehető jogorvoslatról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2023.04.11-tól
 • 2/2023 JEH határozat

  a Földforgalmi törvényben rögzített "közvetlen megelőző" minősítés megítéléséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2023.03.02-tól
 • 5/2022 JEH határozat

  jogegységi határozat

  http://njt.hu/ Hatályos: 2023.01.12-tól
 • Magyarország Alaptörvénye P) cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 2020. évi XL. törvény

  a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.07.01-tól
 • 2016. évi CVI. törvény

  a "Földet a gazdáknak!" Programról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2016.11.05-tól
 • 2014. évi VII. törvény

  a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.03.13-tól
 • 2013. évi CCXII. törvény

  a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2013.12.14-tól
 • 2013. évi CXXII. törvény

  a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

  http://njt.hu/
 • 2010. évi LXXXVII. törvény

  a Nemzeti Földalapról

  http://njt.hu/