A keresés eredménye
 • 4/2022 JEH határozat

  a Btk. 371. § (2) bekezdése b) pont ba) alpontjában meghatározott falfirka elhelyezésével elkövetett, szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó rongálás vétségének elkövetési tárgya és a rongálással okozott kár meghatározása kérdésében

  http://njt.hu/ Hatályos: 2023.01.12-tól
 • Magyarország Alaptörvénye XIII.cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 2007. évi CLXVIII. törvény 2.mell.

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 5068/2013 KÖT határozat

  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Belső-Ferencváros rehabilitációs szabályozási tervéről és építési szabályzatáról szóló 8/2006. (III. 10.) rendelet 10. § (11) bekezdésének kapualjban, szövegrésze törvényellenességéről és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.02.18-tól
 • 1/2017 KMPJE határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/ Hatályos: 2017.11.23-tól
 • 9/2023 AB határozat

  a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 183. § (1) bekezdés második mondata alaptörvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2023.06.20-tól
 • 30/2022 AB határozat

  a kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvénnyel módosított, a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény és a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény egyes rendelkezéseivel kapcsolatos mulasztás és alkotmányos követelmény megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2022.12.06-tól
 • 25/2021 AB határozat

  az Országgyűlés 2021. június 15-i ülésnapján elfogadott, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló törvény 1. §-ában foglalt 47. § (3) bekezdés a) és b) pontjai, 47. § (4) bekezdése, valamint a 48. § (2) bekezdés e) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról, és alkotmányos követelmény megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.08.11-tól
 • 5/2021 AB határozat

  az Országgyűlés 2020. december 15-i ülésnapján elfogadott, az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény 49. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.02.09-tól
 • 11/2020 AB határozat

  a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. § (1), (4) és (5) bekezdéseit érintő alkotmányos követelmény megállapításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.06.03-tól