A keresés eredménye
 • Magyarország Alaptörvénye XIII.cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 21-23.§

  a nemzetközi magánjogról

  http://njt.hu/
 • 2017. évi XXVIII. törvény 39-47.§

  a nemzetközi magánjogról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2018.01.01-tól
 • 2013. évi CLXXVII. törvény 44-49.§

  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

  http://njt.hu/
 • 2013. évi CLXXIV. törvény

  a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól

  http://njt.hu/
 • 2013. évi V. törvény 5:13-5:37.§

  a Polgári Törvénykönyvről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.03.15-tól
 • 5068/2013 KÖT határozat

  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Belső-Ferencváros rehabilitációs szabályozási tervéről és építési szabályzatáról szóló 8/2006. (III. 10.) rendelet 10. § (11) bekezdésének kapualjban, szövegrésze törvényellenességéről és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.02.18-tól
 • 1/2017 KMPJE határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/ Hatályos: 2017.11.23-tól
 • 34/2015 AB határozat

  a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/D. § (3) bekezdése szövegrészének alaptörvény-ellenessége megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyben történő alkalmazhatóságának kizárásáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.12.09-tól
 • 20/2014 AB határozat

  a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2014.07.03-tól