A keresés eredménye
 • 4/2022 JEH határozat

  a Btk. 371. § (2) bekezdése b) pont ba) alpontjában meghatározott falfirka elhelyezésével elkövetett, szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó rongálás vétségének elkövetési tárgya és a rongálással okozott kár meghatározása kérdésében

  http://njt.hu/ Hatályos: 2023.01.12-tól
 • Magyarország Alaptörvénye IX.cikk

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 2010. évi CIV. törvény 4.§

  a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól

  http://njt.hu/
 • 2007. évi CLXVIII. törvény 2.mell.

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/
 • 1993. évi XXXI. törvény 2.§

  az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről

  http://njt.hu/
 • 1/2015 BKMPJE határozat

  Hozzáférés a magyar joghoz

  http://njt.hu/ Hatályos: 2015.02.17-tól
 • 4/2023 AB határozat

  az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 49. § (1) bekezdésének "és az Országgyűlés Hivatalának elhelyezésére szolgáló épületek" és "azok" szövegrésze, valamint 49/A. § (1)-(6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2023.05.16-tól
 • 7/2021 AB határozat

  a Kúria Pfv.IV.20.636/2016/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.02.19-tól
 • 6/2021 AB határozat

  Az Alkotmánybíróság 6/2021. (II. 19.) AB határozata a Kúria Pfv.IV.21.163/2018/4. számú, valamint a Fővárosi Törvényszék 70.P.22-286/2016/13. számú ítéletei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

  http://njt.hu/ Hatályos: 2021.02.19-tól
 • 17/2020 AB határozat

  a Kúria Bfv.III.1.408/2018/10. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

  http://njt.hu/ Hatályos: 2020.07.17-tól